Voorzittersketting

De rollen van opperbeer en voorzitter worden vanaf 2018 uitgevoerd door 2 verschillende personen. De opperbeer is de eerste verantwoordelijke voor alle carnavalszaken en vertegenwoordigt daarin het bestuur. De voorzitter vertegenwoordigt Dun Blaouwun Beer in algemene zin, zit de Berenraad en het Berenoverleg voor, draagt zorg voor het opzetten, onderhouden en uitvoering van het beleid om de doelen van Dun Blaouwun Beer te realiseren. Bij deze splitsing van verantwoordelijkheden is ook besloten om het voorkomen en aanzien van de rol van opperbeer niet te wijzigen.

Bij de rol van voorzitter bestond daarom geen traditioneel herkenningsteken. Maar met ingang van carnaval 2019 is dat veranderd. Een speciale ketting is voortaan het officiële herkenningsteken van de voorzitter van Dun Blaouwun Beer. Om Dun Birrekoal steeds eraan te herinneren dat ons dorp eeuwenoud is met een unieke en onafhankelijke identiteit. En met een carnaval om gruwelijk trots op te zijn. Het verhaal achter die ketting is eeuwenoud.

In de oude archieven vind je vanaf 1344 in documenten bij de naam Berlicum een officieel schependomszegel in gebruik. Daarop staat afgebeeld een bruine beer voor een groepje bomen. Dit zegel blijft gedurende zo’n 500 jaar in gebruik. Een bruikbare afbeelding van dit zegel is nog niet gevonden.

Nadat Berlicum in 1811 een zelfstandige gemeente was geworden, is in 1817, bij de aanvraag voor een gemeentewapen iets verkeerd gegaan. Het oude schependomszegel werd verkeerd geïnterpreteerd, oftewel vond de toenmalige burgemeester, die men toen nog schout noemde, een varken meer passend voor een agrarische gemeente. Oftewel de man hield van carnaval en maakte al een parodie op het gemeentewapen.

Hoe dan ook: tussen 1817 en 1973 is de ‘beer’ in het wapen van Berlicum een mannelijk varken geweest.