Carnavalskrant later in het seizoen

We hebben als carnavalskrantcommissie uit naam van Dun Blaouwun Beer toch gemeend om in 2021 een carnavalskrant uit te brengen. Met daarin een terugblik op het seizoen van onze oud-Hoogheden Camiel en Alex en de oud-Jeugdhoogheden Siem, Tijn, Evy en Chris. Natuurlijk komt er ook een blik vooruit vanuit de clubkes. Voor het vermaak binnenshuis hebben we gezorgd door middel van twee Birrekoalse spellekes en voor de kinderen een hele vrolijke kleurplaot. Deze kan dan weer opgeplakt worden tegen het raam, zodat we toch nog een klein feestje hebben in de straat! 

De carnavalskrant wordt dit jaar later bezorgd dan u van ons gewend bent, zodat u tijdens de carnaval iets leuks heeft om te lezen en om toch een beetje in de carnavalssfeer te komen huis aan huis bezorgd in Dun Birrekoal. Er komt deze keer geen collecte, maar mocht u toch een donatie willen doen is deze van harte welkom. U kan dit doen via een speciale QR-code die in de carnavalskrant vermeld staat.