De Prins en Adjudant

Prins Rob I en Adjudant Roy

Prins zijn van Dun Birrekoal is een voorrecht! In beginsel kan iedereen met Blaouw-Birre-bloed in aanmerking komen om Prins te worden. Door middel van een anonieme stemprocedure kiezen de leden van het bestuur en de vertegenwoordigers van de clubkes een nieuwe Prins. De opperbeer benadert vervolgens in de zomermaanden de mogelijke kandidaat. Het carnavalvierend publiek maakt pas tijdens het 11-11-Bal (om 11 over 11) kennis met de nieuwe Prins.

In de beginjaren viel het niet mee om een geschikte Prins gevonden te krijgen. Bestuurslid Hans van Gemert werd daarom in 1965 noodgedwongen zèlf maar Prins en was daarmee de eerste in Dun Birrekoal. In de beginjaren werd een Prins Carnaval nog gezien als een regelrechte zot en zo kwam het dat een aantal van de eerste Prinsen van buiten Dun Birrekoal moest worden gehaald. Gaandeweg ontstaat er in het dorp meer waardering en interesse voor de Prins, die steeds meer een waardige en gerespecteerde functie in Dun Birrekoal wordt.

Begin jaren zeventig (1972 om precies te zijn) zie je de Adjudant verschijnen. Hij treedt op als rechterhand van de Prins en is vaak een persoonlijke vriend. De Adjudant wordt door de Prins benaderd en samen vormen zij tijdens het carnavalsseizoen een hecht tweespan. De Prins en Adjudant gaan voorop en zijn het middelpunt van Dun Blaouwun Beer!

Op 11 november 2023 zijn Rob van den Boom en Roy van den Akker onthuld als Prins Rob I en Adjudant Roy van Dun Birrekoal. Hun motto is ‘Wellie houwe ’t be1!’.