De keten van de Vice-Opperbeer

De keten van de Vice-Opperbeer is geschonken door Jan van Liempt en geeft de verbondenheid binnen Dun Birrekoal weer.