SuperSteunBeren

Wat veel mensen in dun Birrekoal niet weten is dat Dun Blaouwun Beer een belangrijke bron van haar inkomsten haalt uit de zogenaamde SuperSteunBeren.

“SuperSteunBeren, wat zijn dat nu weer?”

SuperSteunBeren zijn Birre en Birinne die het carnaval binnen Dun Birrekoal  in al zijn facetten en met alles er omheen een warm hart toedragen. Door hun jaarlijkse donatie van €55,55 is Dun Blaouwun Beer in staat om voor iedereen, jong en oud, dik en dun, er te zijn en zodoende iets speciaals te doen tijdens en rondom het carnavalsfeest.

10959636_729902923794402_552618958745050748_nZeker in deze tijd waarin door de individualisering van de maatschappij, het er met elkaar voor elkaar te zijn, steeds belangrijker wordt. Deze wijze van maatschappelijke betrokkenheid is een steeds belangrijker wordend fenomeen voor diverse groepen binnen onze samenleving.

Hierin vervult Dun Blaouwun Beer graag een rol. Echter, om hieraan een juiste invulling te kunnen geven, zijn er wel financiële middelen nodig. Deze middelen worden voor een groot gedeelte door onze SuperSteunBeren bij elkaar gebracht.

Wilt u zelf SuperSteunBeer worden, neem dan contact op met een van de commissieleden. Deze kunnen u altijd verder helpen en van benodigde informatie voorzien.

Ons motto in deze blijft in ieder geval, dat we onze samenleving alleen maar leefbaar kunnen houden als we er ook zijn voor elkaar!

De commissie SuperSteunBeren,

Jan van de Boom (voorzitter)
Ans van Osch
Diana van Oorschot
Marc Pladet (secretariaat)
Pim de Vries (bestuur)
Rick Kappen (bestuur)

Rekeningnummer Dun Blaouwun Beer:
NL 02 RABO 0106994026

Contactinfo
Marc Pladet
supersteunbeer@dunblaouwunbeer.nl