Kabinet

Kabinet van oud-prinsen en adjudanten
Het Kabinet in de huidige vorm is opgericht op 3 november 1991. Daarvóór was er een club van oud-hoogheden die op carnavalszaterdag bijeen kwamen, een rondje gaven en een tocht maakte in Dun Birrekoal. Een aantal oud-hoogheden dacht door het instellen van het kabinet een vaste en waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan Dun Birrekoal. Deze bijdrage is zichtbaar in een aantal activiteiten:

oudprinsenbal_0101

  • Inauguratie van de oud-Hoogheden;
  • Op een Birrekoalse wijze adviseren;
  • Bewaken van traditie;
  • Aanwezig op11-11 Bal in tenue;
  • Bezoek op zaterdag bij carnavalsverenigingen in tenue;
  • Aanwezig zijn tijdens carnavalsmis in tenue;
  • Op een ludieke wijze reageren op gebeurtenissen.

Het kabinet wordt bijgestaan en gemotiveerd door de beschermheer/ vrouw. Daarnaast is er een ethische taak voor de Geestrijk Adviseur. Het bestuur wordt gevormd door de preses, de schrijver, de muntmeester en de bijzitter.

carnaval 2013 360 Inauguratie van oud-prins John I en oud-Adjudant Bram (carnaval 2013)

Het Kabinet telt op dit moment ruim 25 leden en heeft haar thuisbasis in Herberg de Prins. Alleen oud-Hoogheden uit Dun Birrekoal kunnen toetreden tot het Kabinet. Het kabinet geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Dun Blaouwun Beer waardoor zij herkenbaar haar bijdrage kan leveren aan Dun Birrekoal.

Preses
Ton Mathijssen
tonmathijssen@home.nl

Schrijver
Monique Renders
moniquerenders@outlook.com