Verenigingen

Dun Blaouwun Beer is een overkoepelende organisatie, in het leven geroepen door de carnavalsverenigingen in Dun Birrekoal. Deze clubs overleggen een aantal keer per jaar in het voorzittersoverleg en stippelen daarmee mede de koers uit van Dun Blaouwun Beer.

De volgende verenigingen zijn aangesloten bij Dun Blaouwun Beer:

Andere Birrekoalse clubs