Algemeen

Dun Blaouwun Beer is een overkoepelende organisatie, in 1967 in het leven geroepen door de carnavalsverenigingen in Dun Birrekoal (Berlicum en Middelrode). Dun Blaouwun Beer heeft als taak de organisatie van alle elementen van het openbare carnaval in Dun Birrekoal.

Samen met de clubs weet Dun Blaouwun Beer carnaval ieder jaar weer tot een uniek feest te maken! Vele honderden mensen zijn lid van een carnavalsvereniging en/of als vrijwillliger actief in commissies en zorgen dat Dun Birrekoal op carnavalsgebied echt op de kaart staat. Kijk in het menu bij hofhouding en commissies om je een indruk te geven van wat er allemaal gedaan wordt. Vergeet niet ook bij de sites van de carnavalsverenigingen te kijken.

Kernwaarden Dun Blaouwun Beer

Maar wat is Dun Blaouwun Beer nu eigenlijk? Een stichting voor het openbare carnaval is een correct antwoord, maar geeft weinig handvatten om door te praten. Daarom hebben we een aantal kernwaarden benoemd met een korte uitleg. Dun Blaouwun Beer zal steeds handelen volgens deze kernwaarden:

  • Creativiteit stimulerend
  • Sociaal en verbindend
  • Cultuur bewust
  • Toegankelijke organisatie
  • Transparante financiën
  • Respectvolle opstelling

Creativiteit stimulerend

Door het initiëren en organiseren van evenementen en producten zoals, optochten, zeverdursaovunden, jeugdzeverdursmiddagen, liedjesfestival, carnavalskrant, website, enzovoort, wordt er een breed spectrum aan creatieve uitingsmogelijkheden geboden aan onze dorpsbewoners.

Sociaal en verbindend

Dun Blaouwun Beer wil een verbindende rol spelen in ons dorp. Contacten opbouwen en onderhouden met alle belanghebbenden. Het daarbij benodigde sociale karakter laat zich omschrijven als:

  • Dun Blaouwun Beer koestert het sociale aspect van carnaval, immers een feest voor iedereen, van hoog tot laag, voor jong en oud. Er wordt extra energie gestoken in diverse doelgroepen zoals: jeugd, ouderen, zieken, mensen met een geestelijke/verstandelijke beperking.
  • Het meedoen aan evenementen staat open voor alle leeftijdsgroepen en voor mensen van alle komaf die carnaval onderschrijven. Dun Blaouwun Beer staat midden in de dorpse samenleving.

Cultuur bewust

Dun Blaouwun Beer heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de hier heersende waarden en tradities die de cultuur van de carnavalsviering bepalen. Maar ook de verantwoordelijkheid om aansluiting te blijven houden bij de gestage veranderingen in de lokaal geldende zienswijzen en belevingen. Educatie en jeugd zijn daarmee onlosmakeljk verbonden.

Toegankelijke organisatie

Een bijdrage leveren aan Dun Blaouwun Beer kan op meerdere wijzen: organiseren, besturen, bouwen, meehelpen, meedoen, toeschouwer, enzovoort. Daartoe zijn er veel groepen en commissies die allen een specifiek doel hebben. Omdat Dun Blaouwun Beer midden in de dorpse maatschappij wil staan en een aantrekkelijke partij in de vrijwilligersmarkt wil zijn dient de organisatie en werkwijze van Dun Blaouwun Beer toegankelijk te zijn voor allerlei vrijwilligers.

Transparante financiën

Dun Blaouwun Beer financiert haar werk volledig met geld uit donaties, giften, vrijwillige arbeid, inkomsten uit entreeheffingen, advertentie-inkomsten, enzovoort. Voor het overgrote deel opgebracht door de lokale ondernemers en bevolking. Dit kan alleen als Dun Blaouwun Beer als een betrouwbare organisatie gezien en ervaren wordt waarbij volledige transparantie bestaat op gebied van inkomsten, uitgaven en verdienmodel.

Respectvolle opstelling

Het handelen, besluitvorming en alle omgang van Dun Blaouwun Beer met vrijwilligers, relaties, bezoekers, toeschouwers, zakelijke contacten, enzovoort, zal gebeuren vanuit een respectvolle benadering van de andere belanghebbenden. Een noodzakelijk startpunt voor wederzijds respect.