Dun Birrekoal en Corona?

Dun Blaouwun Beer onderzoekt momenteel hoe het komende carnavalseizoen eruit zou kunnen zien. We verwachten dat de coronamaatregelen een behoorlijke invloed op al onze seizoensactiviteiten voor 2020-2021 zal hebben. Maar hoeveel invloed is dat dan? Zouden we daar onszelf op kunnen voorbereiden? Wat moeten we aanpassen om activiteiten wel te laten doorgaan? Andere lokaties? Buiten? Aangepaste protocollen? Andere invulling van de activiteit? Naast deze, zijn er nog veel meer vragen waar we ons over buigen. Dat doet het bestuur niet alleen. We bereiden dit nu voor en gaan in de komende periode een voor een alle commissies betrekken om zo breed mogelijk gedragen plan te maken.

Onze uitgangspunten zijn namelijk dat Dun Blaouwun Beer een belangrijke sociale functie in ons dorp heeft en die willen we zo goed mogelijk blijven invullen. Daarom gaan we niet stilzitten en afwachten tot alles voorbij is en weer normaal wordt. De tijd die dat gaat duren is totaal onduidelijk. Dun Blaouwun Beer wil juist in deze moeilijke tijd laten zien dat we er alles aan doen om in aangepaste vorm, daar waar mogelijk, toch onze activiteiten te blijven organiseren. Daartoe willen we elk mogelijk scenario onderzoeken en een bewuste keuze maken.

Suggesties aan het bestuur kunnen gemaild worden aan secretaris@dunblaouwunbeer.nl

Met blaouwe groeten, het bestuur van Dun Blaouwun Beer