In memoriam: Annemiek Böhme

Annemiek Böhme landde in het hart van de Birrekoalse carnaval toen haar man Peter gehouden werd aan zijn belofte om Adjudant te worden bij Prins Peter I (van Dongen). Die afspraak was ooit onweerlegbaar vastgelegd op een bierviltje. In 2002 werd Annemieke blaouw vrouwke en beleefde ze de carnaval van 2003 op intense wijze. Ze was niet aangesloten bij een van de clubkes, maar bleef daarna actief carnaval vieren en meedoen bij het Kabinet der oud Prinsen en Adjudanten. Ook nadat haar man Peter overleed na hun verhuizing van het Raadhuisplein naar de Milrooijseweg.

In hun tijd aan het Raadhuisplein was Annemiek een enthousiaste gastvrouw tijdens de vele fotosessies en de huwelijken die vanaf een bepaald moment op alternatieve locaties gesloten konden worden. Zij stelde graag steeds hun huis, het oude gemeentehuis, hiervoor ter beschikking.

De laatste jaren werd Annemiek ziek, maar ze bleef meedoen aan de activiteiten in het dorp, wanneer haar ziekte dat toeliet. Op 11 juni deed Annemiek nog mee aan de durskesdag van het Kabinet. Daarna is het snel slechter gegaan en overleed zij deze week.

Wij wensen haar dochters Aafke en Fenna, hun partners en kinderen veel sterkte de komende tijd.