Joker 2018 voor Lindie van der Heijden

De Joker is de op één na hoogste onderscheiding die Dun Blaouwun Beer uitreikt.
Dit doen we al sinds 1981, derhalve zijn we toe aan de 38e Joker uitreiking.
Het bestuur van dun Blaouwun Beer omschrijft de Joker als:…

gezonde Birrekoalse werklust… die steeds inzetbaar is,…. gepaard gaande… met nimmer aflatend initiatief èn energie om Blaouw Birre en Birrekoalse carnavalszaken voor elkaar te krijgen.
Altijd achter de schermen bezig… en nooit in ‘t voetlicht willen treden.

Ook dit jaor wordt de unieke lijst van Birrekoalse Jokers uitgebreid met iemand die een waarlijk Blaouwe glans heeft.
Het bestuur van dun Blaouwun Beer heeft unaniem gekozen voor deze persoon die zich al jaren inzet voor het Birrekoalse carnavalsfeest.

Ook dit jaar reiken we de joker uit aan iemand die nagenoeg perfect voldoet aan de omschrijving die hoort bij deze onderscheiding.
Nagenoeg perfect zeg ik, omdat er één kwaliteit sinds kort minder goed uit de verf komt. Daar om is het hoog tijd om deze onderscheiding uit te gaan reiken.

Nooit in het voetlicht willen treden, is de kwaliteit waar ik het over heb.

Blaouw Birre en Birinne, de Joker van 2018, is een blaouw birreke die bij veel activiteiten aanwezig en muzikaal goed onderlegd is. Deze persoon draait al vele jaartjes mee in het blaouwe feestgedruis. Carnaval niet direct met de paplepel is ingegoten maar wel mede enkele gezinsleden daarmee heeft besmet. Is de carnavalsopleiding begonnen in de jeugdhofkapel. Waarna ook enkele jaren de grote hofkapel. In deze periode zijn er redelijk wat slagers mede door deze joker geschreven, gespeeld maar ook gezongen. Het schrijven doet deze persoon nog steeds! Podiumvrees komt niet in haar op als je deelneemt aan de zeverdursavonden.
De joker van 2018 is bestuurslid van DBB geweest en daarin vele commissie vervuld. Maar ook na deze periode is de joker actief gebleven en ook best zeer actief om het zo te zeggen. En organiseert graag spetterende carnavaleske activiteiten .
• Fanatiek deelnemer aan de optocht.
• heeft de PR commissie (opgezet) en is nog steeds kartrekker
• Is Commissie lid van de Vieringscommissie
• Medeoprichter van de groen blaouwe carnavalsvierders
• Penningmeester van Wanne klets
• Schrijft de muziek voor de Wanne slagers
We hopen nog vele jaartjes van haar inzet te genieten… want de jeugd heeft de toekomst.

Blaouw Birre en Birinne, De Joker van 2018, Lindie van der Heijden.