Waar haalt Dun Blaouwun Beer haar Corona-informatie?

Dun Blaouwun Beer moet in deze tijd van corona-maatregelen veel onverwachte keuzes maken waarbij we slechts de helft of nog minder van de benodigde informatie hebben. Niemand kan namelijk zeggen hoe Corona zich ontwikkeld en welke invloed dat in de tijd gezien op onze activiteiten heeft. Een zeer lastige taak waarbij het bestuur regelmatig aannames moet doen, wetende dat die mogelijk weer wijzigen. Maar als we niets doen kunnen we geen beleid maken en zal de onduidelijkheid in dun Birrekoal alleen maar toenemen. Daarom proberen we ons zo goed mogelijk te informeren. Dat doen we bij de 3 onderstaande bronnen.

  1. De informatie over de corona-maatregelen van de overheid halen we op www.rijksoverheid.nl. 
  2. Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel wisselen we informatie uit met de carnavalsorganisaties van Mullukzuipertjes, Bokkendonk en Krabberdonk. Dat gebeurt onder de vlag van het Meeaanderdonk-overleg waarin ook vertegenwoordiging namens de gemeente zit.
  3. De invloed van de corona-maatregelen op het carnavalsseizoen en mogelijke nieuwe maatregelen worden besproken met de Brabantse Carnaval Federatie. http://brabantsecarnavalsfederatie.nl/. In deze federatie zitten vele stichtingen en verenigingen. Daarnaast werkt de BCF samen met de 2 federaties in Limburg en coördineren zij het overleg met de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s.