Activiteiten nieuws

11-11 Bal

Zoals het er nu uit ziet kunnen we geen 11-11 bal organiseren met publiek. We zullen daarom via een livestream de avond verzorgen. In de nieuwsbrief volgt later het programma. Lees ook 11-11 Bal en Corona.

Jeugdprinsenstrijd

We kunnen nu nog niet inschatten wat we de jeugd kunnen bieden tijdens de carnaval. De jeugdprinsenstrijd wordt daarom onder voorbehoud verschoven naar zaterdag 9 januari 2021. Lees ook Jeugdprinsenstrijd en Corona.

Snorrefeest

De clubavond bij de Snorren in november gaat niet door.

Ge bent en ge zult

Informatie volgt tzt.

Nieuwjaarsreceptie Koalstampers

Informatie volgt tzt,

Carnavalskrant

De commissie is voornemens om wel een krant uit te brengen. De krant zal anders zijn dan andere jaren, maar dat biedt ook mogelijkheden.

Zeveren

De commissie heeft binnenkort een vergadering. Daarna brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Jeugdzeveren

De commissie is volop in overleg om te kijken of het in aangepaste vorm door kan gaan.

Supersteunberen

Informatie volgt tzt.

Dobbelloop

Informatie volgt tzt.

Lochte Kwiep

De Lochte Kwiep gaat uiteindelijk toch niet door. Met het toenemen van het aantal besmettingen is het animo bij de commissie sterk afgenomen. Tevens wordt er geen vergunning afgegeven door de Gemeente, waardoor dit mede weloverwogen en na lang beraad tot dit besluit heeft geleid.

Sleuteloverdracht

Informatie volgt tzt.

Jeugdoptocht

Informatie volgt tzt

Carnavalsmis

Informatie volgt tzt.

Optocht

De optochtcommissie heeft na overleg en beraad op de huidige en onzekere situatie richting de carnaval, besloten om de optocht in de huidige vorm niet door te laten gaan. We willen graag nadenken met de clubkes over eventuele alternatieven.