Currently browsing author

Mechtild van der Heijden

Corona en het komende seizoen

Na de zomervakantie begint dun Birrekoal weer vooruit te kijken naar het carnavalsseizoen. Hoe dat wordt, blijft erg onzeker. Dun Blaouwun Beer …

Dun Blaouwun Beer in Den Durpsherd

Dun Blaouwun Beer heeft overlegd met Den Durpsherd over alle activiteiten die in een normaal carnavalsseizoen in Den Durpsherd georganiseerd worden. Door …

Petitie Herberg de Gouden Leeuw

Dun Blaouwun Beer steunt de petitie van de Vage Kennissen Kring die zich uitspreekt voor het behoud van Herberg de Gouden Leeuw. …