De Hofkapel

Sinds de oprichting in de jaren 60 zijn er vele muzikanten lid geweest van de Hofkapel. De kapel wordt al jaren gekenmerkt door jeugdigheid; de gemiddelde leeftijd is altijd rond de 20. Dit jaar is er weer een frisse wind door de hofkapel gegaan. Doorgestroomd vanaf de jeugdhofkapel zijn er een aantal nieuwe jonge muzikanten bij gekomen! De Hofkapel heeft als belangrijkste taak het (muzikaal) begeleiden van de Prins en Adjudant van Dun Birrekoal (Berlicum). Waar de Prins komt, daar is de Hofkapel en omgekeerd. Vanaf het 11-11-Bal via de zeverdursaovunden, de activiteiten van de verschillende carnavalsverenigingen in Dun Birrekoal tot en met de carnaval heeft de Prins de beschikking over een stel enthousiaste muzikanten!

Contactpersoon
Gieke de Laat