Blaouw Birre Beat Balls WAS AAN!!

BLAOUW BIRRE BEAT BALLS WAS AAN!! Wat een feest hebben de kinderen van de groepen 6 t/m 8 van de Birrekoalse scholen er weer van gemaakt. De foto’s staan op www.dunblaouwunbeer.nl/foto