De Joker voor Toine Horsten

De Joker is de op één na hoogste onderscheiding die Dun Blaouwun Beer uitreikt.
Dit doen we al sinds 1981, derhalve zijn we toe aan de 37e Joker uitreiking.
Het bestuur van dun Blaouwun Beer omschrijft de Joker als:…

gezonde Birrekoalse werklust… die steeds inzetbaar is,…. gepaard gaande… met nimmer aflatend initiatief èn energie om Blaouw Birre en Birrekoalse carnavalszaken voor elkaar te krijgen.
Altijd achter de schermen bezig… en nooit in ‘t voetlicht willen treden.

Ook dit jaor wordt de unieke lijst van Birrekoalse Jokers uitgebreid met iemand die een waarlijk Blaouwe glans heeft.
Het bestuur van dun Blaouwun Beer heeft unaniem gekozen voor deze persoon die zich al jaren inzet voor het Birrekoalse carnavalsfeest.

Ook dit jaar reiken we de joker uit aan iemand die nagenoeg perfect voldoet aan de omschrijving die hoort bij deze onderscheiding.
Nagenoeg perfect zeg ik, omdat er één kwaliteit sinds kort minder goed uit de verf komt. Daar om is het hoog tijd om deze onderscheiding uit te gaan reiken.

Nooit in het voetlicht willen treden, is de kwaliteit waar ik het over heb.

De joker van 2017 is er een die al jarenlang carnaval viert veelal in club verband. Zover bekend altijd deelnemer en ondersteund aan dun birrekoalse carnaval.
De Joker is al jaren nauw betrokken bij zijn club en heeft daarmee al enkele verandering meegemaakt en maar ook zelf geïnitieerd. deelde zijn visie op de Carnaval in het berenoverleg en schroomde niet om discussie te ontlokken, ter verbetering van de openbare carnaval. In het huidige tijdperk zijn er vele tradities aan het veranderen. De Joker van 2017 is zich daar bewust van en loopt niet weg voor die discussie. Naast dat is die persoon al jarenlang fanatiek deelnemer van de optocht en zo ook komende zondag. Binnen zijn clubke heeft de joker vele taken vervuld. Zijn clubliefde komt direct naar boven op het moment dat de club het nodig heeft. Binnen deze club heeft de joker zowel functionele taken als ceremoniële taken volbracht. Maar is ook Muzikaal betrokken bij zijn club door te spelen in het clubkapel.

De joker van 2017 heeft meegewerkt aan de musikul
Heeft het een winnende slager gezongen
Jarenlang artiest op de smartlappenmiddag
Was meer dan 15 jaar zeverdursartiest
Is boerenbruidspaar en suisse geweest
Was initiator van het blaouw Muziekboekske
Vormt een voorzitterstrio

Blaouw Birre en Birinne,

De Joker van 2017, Toine Horsten

 

Mijn keuze voor Joker is : Toine Horsten.
Toine heeft geen commissie bij dBB gedaan maar is van kinds af aan actief betrokken bij het birrekoalse carnaval.
op allerlei manieren en in allerlei rollen betrokken bij de Koalstampers (suisse, boerenbruidspaar)
de Koalstampers gaan de laatste jaren door een lastig veranderingsproces, oude Koalstampers verdwijnen, jonge en nieuwe Koalstampers laten hun stem horen en proberen de club ook wat meer naar hun smaak en ideeen te vormen. Dit is een lastige discussie waarbij Toine weer niet aan de kant gaat staan maar opnieuw zich beschikbaar stelt om dat proces als ‘deeltijd’ voorzitter te begeleiden. De Koalstampers zullen blijven bestaan, dat is Toine’s drijfveer.
Toine heeft jaren (20?) opgetreden op de zeverdursaovunden met de gebroeders K
altijd een doordachte mening over de organisatie van het Birrekoalse carnaval in het voorzittersoverleg
Toine is altijd van de partij bij de optocht
Toine speelt al jarenlang bij ‘t meziekske van de Koalstampers
Slager zanger