De Raad van ….. ?????

Als Raad van XI streven we ernaar om zoveel mogelijk met 11 mensen aanwezig te zijn. Maar door een tekort aan mensen, is de raad de laatste tijd nogal eens uit de maat. Dus mensen: als je graag tot 11 wilt tellen, kom dan de Raad van XI vergezellen!!!!

Aanmelden? Meer informatie? Tips of goede ideeën?

Aarzel niet en neem even contact op met de leider van de Raad:

Marco de Bruijn
Telefoonnummer: 06-53217074 (graag na 19.00 uur)
Of Mail: Raadvanxi@dunblaouwunbeer.nl