Een aangepast carnavalsseizoen 2020-2021.

Wat is een aangepast seizoen? Dun Blaouwun Beer noemt het zo omdat (sommige) coronamaatregelen langere tijd actief blijven. Dit beïnvloedt de wijze waarop Dun Blaouwun Beer haar activiteiten kan organiseren. Daarom hebben we ons beleid aangepast op de ruimte die we onder de geldende corona-maatregelen hebben. We gaan niet stilzitten en afwachten tot alles voorbij is en weer normaal wordt. De tijd die dat gaat duren is totaal onduidelijk. Dun Blaouwun Beer wil juist ook in lastige tijden laten zien dat we er alles aan doen om in aangepaste vorm toch onze activiteiten te blijven organiseren. Een van de belangrijkste redenen voor deze beleidskeuze is dat Dun Blaouwun Beer een behoorlijk grote sociale functie heeft in ons dorp en die willen we zo goed mogelijk blijven invullen. Per activiteit zullen we bekijken wat wel en niet kan. Om het beste plan voor elke activiteit te maken rekent Dun Blaouwun Beer op de kennis en kunde die in elke commissie aanwezig is.  De betrokkenheid en inzet van commissieleden zullen de beste ideeën en suggesties opleveren. We doen het samen en dus is het belangrijk is dat we met elkaar in contact blijven en ideeën uitwisselen.

De corona-maatregelen zijn ook niet stabiel, ze wijzigen in de loop de tijd, worden hopelijk minder maar zouden ook strenger kunnen worden als blijkt dat versoepeling van de maatregelen een negatief effect op de verspreiding van het virus heeft. Juist daarom willen we een voorbereidende analyse van elke activiteit laten opstellen. Een analyse die uitgaat van de maatregelen die we nu weten. Daarmee kunnen we vaststellen wat haalbaar is en daarop een plan maken dat als basis dient. Wijzigen sommige maatregelen dan kunnen we in de analyse meteen zien wat dat betekent voor die activiteit. Ook of de alternatieven die we bedacht hebben nog uitvoerbaar zijn.

Het Blaouwun Beer bestuur en alle commissieleden hebben geen enkele ervaring met de huidige situatie. Maar we hebben de instelling eruit te halen wat erin zit, wetende dat we een aangepast seizoen alleen kunnen organiseren als we dat als Birrekoal allemaal samen doen, respect, geduld en begrip voor elkaar blijven houden, blijven luisteren naar, en praten met elkaar.