Fruitmanden Carnaval 2017

Op carnavalmaandag 27 febr. brengt Dun Blaouwun Beer een fruitmandje bij die personen in Berlicum die ziek zijn en niet in de gelegenheid zijn om carnaval te vieren en/of die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Aanmelden hiervoor kan bij Anja van de Broek, 073 5033666 of xxanjavdbroek@hotmail.com tot
22 febr. 2017.