Het ‘Zilveren Beren-in-memoriam-kastje’

Ter ere van het gouden jubileum van Dun Blaouwun Beer heeft VKK een ‘zilveren-beer-in-memoriam-herinnering’ cadeau gegeven, samen met de geweldige hulp van alle familie en nabestaanden van de overleden Zilveren Beren. Deze herinnering wordt elk jaar opnieuw samengesteld door Gerard Limbeek en is te zien in Den Durpsherd in de foyer. Alle overleden Zilveren Beren worden hier herdacht met een foto en ook met hun Zilveren Beer, welke zij hebben ontvangen. Een Zilveren Beer heeft zijn/haar onschatbare waarde voor Dun Blaouwun Beer laten zien en daarvoor deze geweldige onderscheiding ontvangen. Omdat wij hen niet willen vergeten, krijgen zij elk jaar een mooi eerbetoon op het Birrekoalse podium.

Codicil Zilveren Beren Sjef en Wies van Schalen

Voordat Wies overleed wilde ze zeker stellen dat de Zilveren Beren van haarzelf en Sjef ten goede zouden komen van Dun Blaouwun Beer. Er was na het overlijden van Sjef natuurlijk met Wies gesproken om zijn Zilveren Beer in het ‘in-memoriam-kastje’ op te nemen, wat zij volledig steunde. Daarom had ze een codicil opgesteld. In dat codicil heeft Wies beschreven dat de Zilveren Beren van haarzelf en van Sjef, moeten toekomen aan Gerard Limbeek die ervoor zorgt dat ze jaarlijks getoond worden in display Zilveren Beer in Memoriam. Het geeft met overtuiging aan hoeveel waarde Wies hechtte aan Sjef’s en haar Zilveren Beer en aan de carnaval in Dun Birrekoal.

Kom je in Den Durpsherd? Ga dan eens kijken naar dit mooie eerbetoon. Het hangt in de Foyer, links van de ingang naar de grote zaal.