Hoopvol onderweg gaan naar het nieuwe seizoen

In de bestuursvergadering van Dun Blaouwun Beer op 8 maart is besloten om al onze activiteiten weer op te starten. Momenteel zitten we nog volledig gevangen in de Coronaval  maar de signalen van de overheid geven ons goede hoop dat in de loop van dit jaar veel maatregelen zullen versoepelen. Vooruitkijkend hebben we gezegd dat we in die geleidelijk vrijkomende ruimte zorgvuldig te werk willen gaan. Niet afwachten maar anticiperen op de mogelijkheden en die ook pakken zodra ze zich voordoen. Dat vraagt voorbereiding, planning, tijd en energie. We zullen daarom nauwgezet de ontwikkelingen in de coronamaatregelen blijven volgen om onze aanpak steeds actueel te houden en snel en duidelijk bekend te maken bij al onze commissies.

We zien een licht aan het einde van de tunnel en het heeft een blaouwe kleur!