Joker 2019 voor Bram Arbouw

De Joker is de op één na hoogste onderscheiding die Dun Blaouwun Beer uitreikt.
Dit doen we al sinds 1981, derhalve zijn we toe aan de 39e Joker uitreiking.
Het bestuur van dun Blaouwun Beer omschrijft de Joker als:…

gezonde Birrekoalse werklust… die steeds inzetbaar is,…. gepaard gaande… met nimmer aflatend initiatief èn energie om Blaouw Birre en Birrekoalse carnavalszaken voor elkaar te krijgen.
Altijd achter de schermen bezig… en nooit in ‘t voetlicht willen treden.

Ook dit jaor wordt de unieke lijst van Birrekoalse Jokers uitgebreid met iemand die een waarlijk Blaouwe glans heeft.
Het bestuur van dun Blaouwun Beer heeft unaniem gekozen voor deze persoon die zich al jaren inzet voor het Birrekoalse carnavalsfeest.

Ook dit jaar reiken we de joker uit aan iemand die nagenoeg perfect voldoet aan de omschrijving die hoort bij deze onderscheiding.
Nagenoeg perfect zeg ik, omdat er één kwaliteit sinds kort minder goed uit de verf komt. Daar om is het hoog tijd om deze onderscheiding uit te gaan reiken.

Nooit in het voetlicht willen treden, is de kwaliteit waar ik het over heb.

Blaouw Birre en Birinne, De Joker van 2019,

Bram Arbouw

Bekijk hier alle foto’s van de Sleuteloverdacht