Joker 2020 voor Gertjan van Liempt

Het was in de tijd dat Sjef van Schalen voorzitter was van dun Blaouwun Beer.

Tijdens bestuursvergaderingen trok hij vaak acties naar zich toe met de woorden: Geef maar, dat doet ons vrouw Wies wel.

En Wies deed het steeds, jarenlang, als verlengstuk van het bestuur.

Tot een dag in 1981, het bestuur vergaderde bij Sjef thuis.

en Sjef zei het weer: geef maar, dat doet ons Wies wel.

Waarop Wies uit de andere kamer riep:

Ja he, ik ben toch ginne joker!

Met de sleuteloverdracht van 1981 kreeg Wies van Schalen de allereerste Joker.

Daarom is de Joker de meest carnevaleske onderscheiding van DBB.

Een Joker steunt, helpt, werkt mee en laat.

Altijd een gezonde birrekoalse werklust zien.

Vaak achter de schermen bezig en niet graag in het voetlicht willen treden.

DBB heeft weer zo iemand gevonden

Hulpvaardig, sterk, dienstbaar, altijd vrolijk, en aardig, in voor een praatje.

Ook durft deze persoon gewoon te zeggen waar het op staat.

Geen blad voor de mond.

Hart op de tong.

Maar steeds weer positief en vriendelijk.

Afwezigheid valt op, aanwezigheid nog meer.

Komt altijd goeiendag zeggen.

Vraagt altijd hoe het ermee gaat.

En hoe het met de kinderen gaat.

Draait al tientallen jaren mee.

Kent iedereen en iedereen kent hem.

Blaouw Birre en Birrinne, de Joker van dit jaar is voor een steunpilaar van de Raad van XI  …….

Gertjan van Liempt