Joker voor Wendy Voets

Schermafbeelding 2016-02-05 om 22.07.22 De Joker is de op één na hoogste onderscheiding die Dun Blaouwun Beer uitreikt.

Dit doen we al sinds 1981, derhalve zijn we toe aan de 36e Joker uitreiking.

Het bestuur van dun Blaouwun Beer omschrijft de Joker als:…

gezonde Birrekoalse werklust… die steeds inzetbaar is,…. gepaard gaande… met nimmer aflatend initiatief èn energie om Blaouw Birre en Birrekoalse carnavalszaken voor elkaar te krijgen.

Altijd achter de schermen bezig… en nooit in ‘t voetlicht willen treden.

Ook dit jaor wordt de unieke lijst van Birrekoalse Jokers uitgebreid met iemand die een waarlijk Blaouwe glans heeft.

Het bestuur van dun Blaouwun Beer heeft unaniem gekozen voor deze persoon die zich al jaren inzet voor het Birrekoalse carnavalsfeest.

 

Ook dit jaar reiken we de joker uit aan iemand die nagenoeg perfect voldoet aan de omschrijving die hoort bij deze onderscheiding.

Nagenoeg perfect zeg ik, omdat er één kwaliteit sinds kort minder goed uit de verf komt. Daar om is het hoog tijd om deze onderscheiding uit te gaan reiken.

 

Nooit in het voetlicht willen treden, is de kwaliteit waar ik het over heb.

 

Zoals jullie weten hebben de Raad van XI en het bestuur van DBB er de afgelopen jaren lang over nagedacht en uiteindelijk hebben zij na rijp beraad besloten dat de tijd daar is om vrouwen toe te laten bij de Raad.

De Joker van dit jaar heeft er voor gekozen dit idee te ondersteunen. Juist die keus maakt het onmogelijk niet meer niet in het voetlicht te treden.

Niet alleen het idee over de Raad van XI wordt ondersteund, maar ook de Raad van XI zelf. Deze Joker ondersteunt de taken van de Raad van XI, de leider van de Raad van XI en de kinderen van de leden van de Raad van XI. Het enige dat ontbreekt in dit rijtje is dat deze Joker lid is van de Raad van XI. Tot voor kort dan. Het is bijna vanzelfsprekend, dat iemand die zo veel voor de Raad doet, zich zelf aansluit bij de club waar ze altijd al zo veel voor doet. Als je dit zo hoort is het maar goed dat we vrouwen toelaten bij de Raad tegenwoordig.

 

Blaouw Birre en Birinne, de Joker van 2016, de vrouw die bij elke activiteit aanwezig en actief is, overal foto’s maakt en daar mee de PR-commissie ondersteunt en bijna onafgebroken aan de prinsenwagen heeft geplakt en geschilderd. Zij trok mede de kar in het fijne werk rond de bouw van de prinsenwagen. De vrouw die alle blaouw birre en birrinne een leuke verjaardagskaart bezorgt, die veelvuldig haar kinderen betrekt bij haar bezigheden, zodat ook zij besmet raken met het blaouw birre virus. Is een creatieve en bezige bij voor het blaouw gevolg, draagt dun blaouwun Beer een warm hart toe en straalt dit ook uit. Zij heeft zich aangesloten bij de blaouwe klem en vandaar uit is zij de eerste vrouw die zich heeft aangemeld voor de Raad.

Een Joker die met recht Joker is omdat ze waarschijnlijk nog meer doet dan wij weten. En het is de vrouw die gisteravond nog stage heeft gelopen bij het plaatsen van de borden Birrekoal aan het begin van ons dorp.

 

Blaouw Birre en Birinne, De Joker van 2016, Wendy Voets.

Schermafbeelding 2016-02-05 om 22.07.07