Nieuwe statuten

Het voltallig bestuur van Dun Blaouwun Beer, dat is inclusief de aangesloten cv-verenigingen, heeft in het overleg op 20 september 2023 nieuwe statuten goedgekeurd. Hiermee wordt voldaan aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. Tevens zijn de verouderde, 30 jaar oude statuten, aangepast aan de huidige organisatie en werkwijze van de stichting. De nieuwe statuten zullen ook gebruikt worden om de ANBI status aan te vragen.