Onze nieuwe jeugdhoogheden zijn bekend!

De Boomhoeve vormde zes oktober jl. het toneel voor de loting van de nieuwe jeugdhoogheden van dun Birrekoal. Noodgedwongen heeft de jeugdcommissie dit jaar haar toevlucht moeten nemen tot deze AAA-lokatie (waar het gras altijd groener is), aangezien het aantal aanmeldingen dermate groot was dat de huiskamer van onze voorzitter deze weelde niet zou kunnen doorstaan.

Naast de lokatie was ditmaal ook het tijdstip anders dan normaal. Is het traditioneel zo dat de loting plaatsvindt na de hoogmis, zo rond de klok van twaalven, dit jaar is ervoor gekozen om de jeugd vroeg in de avond ‘op te roepen’ wat tot gevolg had dat de bekkies nog strakker stonden dan voorheen, want verteerd door zenuwen, slaapgebrek en hongerklop. Hoe dan ook mocht dit alles de pret niet drukken en zijn we – eveneens traditioneel – een kwartier later dan het aangegeven tijdstip van start gegaan met het ‘moment suprême’ van dun Birrekoalse carnaval.

plaatje 1

Zoals gezegd waren er veel aanmeldingen wat allerminst betekende dat er sprake was van haantjes- of kippengedrag, integendeel, de jeugd hing gezellig keuvelend aan de grote tafel om daar – onder luid geklep van de ouders – hun ‘lot’ af te wachten. Nadat Maarten zijn speech had beëindigd en de notaris van dienst was benoemd, met dank aan Jan van den Boom, kwam de hoge hoed in beeld: één voor één verdwenen de briefjes met daarop de namen van de kandidaten in het zwarte gat, om er als volgt weer uit te komen (in willekeurige volgorde):

plaatje 2

En voluit heten ze (en nu in de volgorde van loting): Floor Hillenaar, Daniek van Lieshout, Dries Smulders en Anouk van Oorschot.

De ontlading in de zaal was groot. Voor de afvallers was het even slikken maar er werd grif doorgepakt…want een birreke of birrinneke is immers niet voor één gat te vangen. Weldra zult u hen dan ook tegen komen als jeugdspringding, lid van de jeugdraad, muzikant in de jeugdhofkapel of gewoon als feestster. Want zeg nou zelf, onder onze mooie blaouwe hemel is voor iedereen een plekje weggelegd.

En onze nieuwe jeugdhoogheden, die zijn meteen begonnen aan hun traditionele eerste fotoshoot. Bij hoge uitzondering hebben zij dit jaar hun koninklijke ledematen op de koninklijke sprieten van De Boomhoeve neer mogen leggen. Een dergelijke combinatie kan alleen maar dit soort mooie plaatjes opleveren.

plaatje 3

Op de vraag naar een eerste reactie op hun uitverkiezing tot jeugdhoogheid was het antwoord ananiem…

plaatje 4Dat belooft dus nog wat voor komend seizoen. Floor, Daniek, Dries en Anouk heel veel succes met de voorbereidingen voor de Jeugdprinsenstrijd op 10 november a.s. in den Durpsherd. Hoe dan ook is de helft van jullie droom al uitgekomen. Binnenkort zullen de jeugdhoogheden zich wat uitgebreider aan u voorstellen, hou de media dus goed in de gaten!