Opbrengst collecte aan Hospice De Duinsche Hoeve

Prins Peer dun Twidde en Adjudant Nol overhandigen opbrengst collecte aan Hospice De Duinsche Hoeve te Rosmalen.

Stichting Dun Blaouwun Beer draagt elk jaar een goed doel aan voor besteding van het collectegeld, opgehaald tijdens de carnavalsviering. Op 18 maart 2017 hebben Prins Peer II en Adjudant Nol de opbrengst van de collecte van de carnavalsviering van 26 februari 2017 ter beschikking gesteld aan Hospice De Duinsche Hoeve te Rosmalen.
Nol heeft het idee ‘de Hospice’ aangedragen. Hij heeft middels zijn beroep als ambulance-verpleegkundige vaak cliënten hier naar toe begeleid en ervaart het als een waardevolle locatie voor mensen die hun laatste levensfase ingaan. Prins Peer II wilde graag dat het motto “Mi de meziek vurop!” hierin gedragen zou worden. Er werd contact gezocht met Dorien Aarts, manager bij de Hospice. Na enig overleg kwamen ze tot de conclusie dat muziek niet alleen van belang is bij carnaval en feesten, maar dat muziek ook verbindt; Afleiding, rust en troost kan bieden. Muziek kan ons dragen en verdriet verzachten. Juist hierin had de Hospice een wens, namelijk een installatie waarbij zij deze muziek kunnen bieden aan hun cliënten.

De opbrengst van de collecte van de carnavalsviering is € 741,00. Met dit bedrag zijn Prins Peer II en Adjudant Nol naar Electrospecialist P. Lunenburg B.V. te Nuland gegaan en hebben hun doel besproken. Er konden drie Tunerboxen aangekocht worden. De firma Lunenburg, welke ook zakelijke connecties heeft bij de Hospice, besloot ook bij te dragen aan het goede doel door de 4e box te schenken en tevens de installatie en service te verzorgen. De boxen werken via de WiFi en Bluetooth en zijn zeer flexibel te gebruiken. Bovendien is er een mogelijkheid om dit systeem uit te breiden, welke wens dan ook direct weer op de wensenlijst van de Hospice is geplaatst.
Patrick Lunenburg vertelt dat hun bijdrage voor de firma Lunenburg ook een speciale betekenis heeft, omdat zij momenteel wegens persoonlijke omstandigheden ook vaak bij de Hospice komen. Schoonvader Piet brengt hier zijn laatste levensfase door en deze is zeer enthousiast over de installatie. Muziek is heel belangrijk voor hem en door de installatie kan hij zich goed thuis voelen en toch dichtbij zijn familie zijn. Piet ervaart de Hospice als een mooie kleinschalige locatie, waarbij hij zich geborgen en verzorgd voelt. Hij wil zijn familie ontlasten van de zorg voor hem, zodat zij hun tijd met elkaar nog optimaal kunnen benutten. Piet heeft twee kinderen en twee kleinkinderen en hij hoopt dat hij samen met zijn vrouw hun derde kleinkind nog mag begroeten in mei.

De Hospice heeft nog veel meer ideeën voor de toekomst, vertelt Dorien Aarts. Zij zijn afhankelijk van dit soort giften. De zorg, en alles wat daar omheen komt, wordt gefinancierd door de ziektekostenverzekering. Juist de speciale wensen (zoals een geluidsinstallatie) worden door giften gesteund en vervuld. Zij zijn blij met deze initiatieven. De Hospice draait 24 uur per dag/7 dagen per week op basis van 20 medewerkers en 60 vrijwilligers. Zij kunnen 9 cliënten begeleiden. De gift van de 4 geluidsinstallaties overtreft hen in hun verwachtingen en voorziet zeker in de behoefte. Zij hopen dat dit soort initiatieven de drempel lager maakt.

Voor Prins Peer II, Adjudant Nol en hun vrouwkes Anja en Annie is het doel zeker geslaagd. Ze waren zeer onder de indruk van het verhaal en het blijkt dat het zo eenvoudig kan zijn om iets te kunnen doen. Ze hebben hier zeker in bijgedragen door Hospice de Duinsche Hoeve als doel aan te dragen. De opbrengst is dit jaar zeer hoog, zegt Prins Peer II, waaruit blijkt dat dit goede doel zeker leeft in Dun Birrekoal.