Persbericht: Grenscorrectie “Fietsbrug” aan het kanaal

Tijdens de carnavalsdagen in 2017 is door toenmalige burgemeester (Meier) dhr. Jan Pommer, een belangrijke fietsverbinding geopend tussen Krabberdonk en Dun Birrekoal, zijnde een comfortabele fietsbrug over de Zuid Willemsvaart. Sedertdien hebben we op deze plaats herhaaldelijk bericht over een sluimerend verschil van inzicht over de juiste positie van de grens tussen de twee carnavalsrijken.

In het vorige carnavalsseizoen was het Birrekoalse thema ‘grenzeloos gezellig’. Dit thema dankt haar bestaan aan het feit dat in Berlicum was gekozen voor twee buitendorpse hoogheden.

Hiermee werd de fietsbrugsituatie weer helemaal actueel. De Brug heeft formeel twee namen, zijnde Bluumkesbrug aan de Dungense kant en Pierekoal aan de Berlicumse kant.

Omdat een duidelijke grensmarkering ontbreekt wordt gemakshalve aangenomen dat de feitelijke grens is gelegen in het midden van de brug, zijnde ook het midden van het onderliggende kanaal. Echter is deze modale plek omstreden. Het is met name de Pierekoalse kant die het harmonische gemiddelde in twijfel trekt.

Kabinet
Dit heeft geleid tot actie in het kabinet der oud-prinsen. Binnen dit gezelschap van oud-hoogheden is een groepje patriottische fanatici opgestaan die in 2023 aan de regerend vorsten Prins Ad dun Twidde en Adjudant Rick heeft opgedragen om tijdens hun regeerperiode tot 11-11-2023 onderzoek te doen naar de exacte grens. De heren Peter de Groot, Nol van Iersel en Ben Vissers streven naar duidelijkheid inzake de gebiedsgrootte, vooral als leidraad in het regeerakkoord voor toekomstige hoogheden.

Ludiek
Oud-Adjudant Rick en oud-Prins Ad dun Twidde hebben de opdracht aangenomen en presenteren de resultaten van hun onderzoek op het plaats delict, zijnde het middelpunt van de onderhavige fietsbrug. De huidige Hoogheden Prins Rob dun Urste en Adjudant Roy zullen hierbij aanwezig zijn, alsmede een belangrijke delegatie uit Krabberdonk. Langs deze weg nodigen de initiatiefnemers een ieder uit om getuige te zijn van dit historisch moment:

zaterdag 10 fibberewari 2024 om 11.30 uur op de Bluumkesbrug.
U bent van harte welkom.