Praot mi d’aouw raod

Beste mede carnavalsvierders, Birre en Birrinnen,

Op zaterdag 10 februari gaat VKK herinneringen ophalen, leuke annekedotes delen uit de tijd dat de meesten van ons lid waren van de Raad van XI.
Natuurlijk gaan we er ook ene op vatte bij de Gouwe.

Boven al een gezellige middag ervan maken en niet teveel verplichtingen.
Naast ex raad van XI leden is natuurlijk iedereen van harte welkom deze middag. Kom samen met ons die gezelligheid maken !

De dragers van het Zilveren Petje worden ook uitgenodigd en we staan stil bij het Zilveren Petje van Jules Alkemade, Jo van Lijssel en Ine van Gaal die helaas niet meer onder ons zijn.
Wij willen dan ook vragen om dit bij jullie leden onder de aandacht te brengen.

Wij kijken er naar uit en hopen velen van jullie te mogen begroeten.
Met vage groeten,

Alex van Nuland, Gerard Limbeek, Peter Kwaspen, Herman van Doorn, Hans de Laat, Jan van de Veerdonk, Peer Verhagen, Theo Pennings.