Toekomst Birrekoals carnaval

Dun Blaouwun Beer gaat dit voorjaar starten met een werkgroep die een plan gaat maken voor de toekomst van de Birrekoalse carnaval. De afgelopen carnaval hebben we gezien dat het ondanks de ingrijpende veranderingen bij horeca en clubhuizen van carnavalsverenigingen toch een mooi en drukbezocht carnavalsfeest is geworden. Het Birrekoalse carnaval leeft na de corona weer op, dat is duidelijk gebleken. Gelukkig bereikten ons ook signalen ter verbetering. Dun Blaouwun Beer gaat dat oppakken door in een brede werkgroep een plan op te stellen waarin inbreng van allerlei belangengroepen wordt gezocht. Het plan moet voor aanvang van het volgende seizoen klaarliggen.