Wel een jeugdprins maar geen ‘grote’ prins.

De corona-maatregelen hebben grote invloed op de wijze waarop evenementen, samenkomsten en activiteiten in de publieke ruimte kunnen plaatsvinden. Daarbij blijft grote onzekerheid over hoe lang de corona-maatregelen nog van kracht zullen zijn. Dat alles maakt dat Dun Blaouwun Beer zich voorbereidt op een aangepast carnavalseizoen. Besef wel dat Dun Blaouwun Beer momenteel keuzes maakt met de kennis van vandaag. Helaas weten we intussen dat bij corona morgen zaken weer anders kunnen zijn. Maar stilzitten en afwachten tot het beter wordt is zeker geen optie.  

Ons aangepaste beleid is dat we alle jeugdactiveiten willen laten doorgaan. Immers voor jeugd gelden veel mildere corona-maatregelen dan voor volwassenen. Dus zullen we de jeugdprinsenstrijd laten doorgaan en hopen natuurlijk dat de birrekoalse basisschooljeugd in grote getale mee zal doen. 

Voor de volwassenen gelden veel strengere maatregelen. De carnavalsbeleving van volwassenen in de hele Birrekoal zal daar ernstig door beïnvloed worden. Daarom heeft Dun Blaouwun Beer met het voltallig Berenoverleg gesproken over hoe in een aangepast seizoen om te gaan met een prins en adjudant. Er zijn aanvankelijk 7 scenarios benoemd waaruit de 3 meest aansprekende gekozen zijn. Op deze 3 scenarios is een risico-analyse uitgevoerd waaruit in het Berenoverleg unaniem het scenario is gekozen dat het meest passend lijkt in de huidige situatie. We gaan komend seizoen niet met een prins en adjudant werken. Elke club mag uit eigen vereniging een waarnemer kiezen die eenmalig optreedt op een activiteit van Dun Blaouwun Beer. Die waarnemer zal optreden als een van de protocolfiguren uit de proklamatie. 

Daarmee bereiken we dat alle clubs een kandidaat kunnen leveren, dat hoeft niet perse een oud-hoogheid te zijn. Het doet volledig recht aan de medeverantwoordelijkheid van het Berenoverleg. Het unanieme besluit weerspiegelt hun enorme eensgezindheid en betrokkenheid. Er is dus maximaal draagvlak binnen de clubs. Dit geeft positieve pers in dun Birrekoal. De keuze voor wisselende waarnemers van elke club garandeert continue verrassingselementen, wie zal het zijn? De diversiteit geeft ruimte voor veel creativiteit, hoe gaat hij of zij het doen?

We realiseren ons dat we ons komend seizoen op onbegaande paden begeven, maar nogmaals, we gaan er iets van maken binnen de ruimte die we krijgen.